ต้องการรูปปั้นขนาดใหญ่หรือแบบอื่นๆ ติดต่อที่ 0817375599/ line: holymareear//e-mail: cathsuratshop@gmail.com ..ยินดีบริการค่ะ....
บทความ
ประวัติการสวดสายประคำ (อ่าน 37665/ตอบ 34)

ประวัติการสวดสายประคำ

 

“การสวดสายประคำเป็นรูปแบบหนึ่งของการอุทิศตนแด่พระนางมารีย์ที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งเด่นชัดที่สุดในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ฤาษีคณะซิสเตอร์เซียนได้เริ่มในศตวรรษต่อมา และฤาษีคณะโดมินิกันซึ่งมีส่วนในการเผยแพร่อย่างมาก โดยมีความตั้งใจที่จะสู้กับคำสอนเม็ดของสายประคำใช้เหมือนกับการวอนขอเช่นกัน ซึ่งมีการปรับให้ง่ายขึ้น และสร้างความสนใจให้มากขึ้น หลังจากนั้นมีการเริ่มการสวดด้วยการกล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์…

เม็ดของสายประคำใช้เหมือนกับการวอนขอเช่นกัน ซึ่งมีการปรับให้ง่ายขึ้น และสร้างความสนใจให้มากขึ้น หลังจากนั้นมีการเริ่มการสวดด้วยการกล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์

นักบุญดอมินิกและบรรดานักพรตของท่าน ได้เทศน์สอนประชาชนในการแพร่ธรรมของท่านในเรื่องการสวดสายประคำเป็นอย่างมาก แต่ไม่ง่ายนักที่จะกำหนดรูปแบบที่แน่นอนในการปฏิบัติ และเผยแพร่รูปแบบหนึ่งที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมเด็จพระสันตะปาปา ปีอุส ที่ 5 คือ กำหนดและให้มีรูปแบบเดียวกันในข้อความของบทวันทามารีอาพระนางพรหมจารีย์ได้ปลุกเร้าให้ประชาชนสวดสายประคำ ทั้งจากการประจักษ์ที่เมืองลูร์ด และฟาติมา ในระหว่างสหัสวรรษที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปาได้สนับสนุนให้มีการวอนขอพระนางมารีย์ และตั้งแต่สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ซึ่งได้รับพระนามว่า พระ-สันตะปาปาแห่งสายประคำทรงแนะนำให้ทุกคนสวดสายประคำ และทรงเพิ่มความสำคัญด้วยการประทานพระคุณการุณย์ในการสวดสายประคำด้วย

 

สมเด็จพระ-สันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงอุทิศพระองค์เองเป็นพิเศษแด่พระชนนีของพระเจ้า ตราประจำพระองค์ก็มีอักษรตัวแรกของพระนาง (Totus tuus) เป็นการวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ พระองค์ทรงมีสายประคำอยู่กับพระองค์เสมอ และสวดเป็นประจำ สมณสาสน์เรื่องการสวดสายประคำเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างมั่นคงถึงความนับถือของพระองค์ต่อการสวดสายประคำ

 

สายประคำ
สายประคำ หรือ มงกุฎดอกกุหลาบเป็นการสวดภาวนาแบบไตร่ตรองถึงชีวิตของพระเยซูเจ้า ซึ่งเกี่ยวพันกับการรำพึงไตร่ตรองเหตุการณ์ในพระวรสาร   พระธรรมล้ำลึกที่เกี่ยวกับพระนางมารีย์ การสวดสายประคำมิใช่อะไรอื่นนอกจากการเพ่งพินิจดูพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระแม่มารีย์” (ข้อ 3)


การสวดสายประคำมีมานานหลายศตวรรษ มีนักบุญจำนวนมากรักการภาวนาแบบนี้   พระศาสนจักรผู้มีอำนาจสอนก็ส่งเสริมเชิญชวนคริสตชนให้ภาวนาด้วย
มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เชื่อมโยงกับพระนางพรหมจารีย์มารีย์ซึ่งพระนางได้ส่งเสริมให้สวดสายประคำ ทุกคนมีอิสระที่ได้รับประโยชน์จากสารของเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้

บทรำพึงในหนังสือเล่มนี้อยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์  คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกและสมณสารเรื่องการสวด สายประคำ ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

นี่เป็นวิธีการที่รับรองด้วยความซื่อสัตย์ที่วางไว้ในความเชื่อสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงเพิ่มเติมมิติทางคริสตวิทยาของสายประคำ โดยเพิ่ม พระธรรมล้ำลึกแห่งความสว่าง ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระชนมชีพเปิดเผยของพระคริสตเจ้า  ด้วยเหตุผลนี้จึงสามารถกล่าวได้อย่างแท้จริงว่า การสวดสายประคำเป็นการ สรุปพระวรสาร

 

การสวดสายประคำ เป็นการภาวนาแบบใด

ในพระสมณสาสน์ เรื่องการสวดสายประคำ ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเขียนไว้ว่า เนื่องจากการสวดสายประคำเริ่มต้นจากประสบการณ์ของแม่มารีย์ จึงเป็นการภาวนาแบบเพ่งพินิจที่วิเศษสุด ถ้าหากว่าการสวดสายประคำขาดมิติการเพ่งพินิจนี้แล้ว ก็จะไม่มีความหมายอะไร    ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ทรงเตือนไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าการสวดสายประคำไม่มีการเพ่งพินิจ ก็เป็นเหมือนร่างกายไร้วิญญาณ และการสวดก็จะกลายเป็นการท่องสูตรอย่างเครื่องจักร”

 

การสวดสายประคำ

ซึ่งเป็นการพูดซ้ำ  การคาดคะเนล่วงหน้าถึงความเชื่อที่มีพลัง และความรักจริงใจต่อพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่กู้ และพระนางพรหมจารีมารีย์

การสวดสายประคำไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากวิธีการเพ่งพินิจแบบหนึ่ง ในฐานะที่เป็นวิธีการ จึงเป็นเพียงอุปกรณ์ที่นำไปสู่จุดหมาย และจะเป็นจุดหมายไปไม่ได้ ถึงกระนั้นในฐานะที่เป็นผลจากประสบการณ์นานหลายศตวรรษ วิธีการนี้จึงต้องไม่ถูกมองว่าไม่สำคัญ ประสบการณ์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเป็นพยานได้ในเรื่องนี้”

เม็ดของสายประคำ

’“สายประคำนับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นธรรมเนียมตลอดมา สำหรับการสวดแบบนี้    ถ้าจะพิจารณาโดยผิวเผิน   เม็ดของสายประคำเป็นเพียงหน่วยนับจำนวนบท วันทามารีอา” ที่สวดต่อเนื่องกันเท่านั้น” (ข้อ 36)

       การสวดสายประคำเป็นการแสดงความรักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต่อผู้ที่เรารัก แม้จะใช้ถ้อยคำเดียวกัน แต่ความรู้สึกที่แสดงออกมานั้นใหม่สดอยู่เสมอ” (ข้อ 26)

สิ่งแรกที่น่าสังเกตคือ ไม้กางเขนที่เป็นจุดเริ่ม และจุดจบของการสวดสายประคำ ชีวิตและคำภาวนา ของผู้ที่มีความเชื่อจึงมารวมอยู่ที่พระคริสตเจ้า” (ข้อ 36)

  ที่มา: แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Download
ความคิดเห็นที่ 0
มีที่ไหนที่ ให้บริการสายประคำสวย ๆ มั้ยครับ
ambaptist email
(12/09/2554 10:11:05) IP. 180.183.72.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
That kind of thinking shows you're an epxret
Amina email
(01/09/2555 17:44:27) IP. 94.23.1.xx
ความคิดเห็นที่ 2
2kPN9R , [url=http://axulvfpsyslu.com/]axulvfpsyslu[/url], [link=http://xwhgyywhybjk.com/]xwhgyywhybjk[/link], http://hnarembjkwtg.com/
olobqkoxlc email
(03/09/2555 13:32:58) IP. 178.163.109.xx
ความคิดเห็นที่ 3
http://www.guidetolifeinsurance.net/ life insurance no physical =-[[ http://www.multipleinsurquotes.com/ insurance quotes nno
Mircea email
(21/09/2555 16:21:27) IP. 64.14.59.xx
ความคิดเห็นที่ 4
http://www.multipleinsurquotes.com/ insurance quotes 8-] http://www.insuranceratesinminutes.com/ cheap auto insurance %-D
Jacki email
(23/09/2555 16:43:52) IP. 217.164.220.xxxxxxx
ความคิดเห็นที่ 5
http://www.yoursexualhealth.net/ cialis cbloi http://www.getantibioticonline.com/ cipro hntvcn http://www.mylifeinsurancecompany.net/ life insurance companies =OOO http://www.infectionstreatment.com/ acyclovir online prescription ssmhxd
Jailen email
(29/11/2555 11:11:33) IP. 108.160.126.xxxxxxx
ความคิดเห็นที่ 6
http://www.antidepressantmeds.net/ wellbutrin 8] http://www.myallergymedication.com/ zyrtec ycry http://www.comparinginsurancerates.net/ infinity auto insurance 382375
Betti email
(30/11/2555 01:14:53) IP. 164.177.155.xx
ความคิดเห็นที่ 7
http://www.mylifeinsuranceguide.net/ life insurance for seniors 168790 http://www.carinsuranceli.com/ auto insurance rates 074008 http://www.bestautoinsurancepolicies.net/ auto insurance =OOO http://www.cainsurancequotes.net/ cheapest auto insurance 33520
Jaylynn email
(27/12/2555 16:30:11) IP. 82.108.148.xx
ความคิดเห็นที่ 8
http://www.onlinecheapautoinsurance.net/ carinsurance bmizoq http://www.lifeinsuranceshopping.net/ life insurance quotes pqvyf http://www.aboutcarinsurancerates.com/ car insurance 128795 http://www.bestautoinsurancepolicies.net/ car insurance quotes 208878
Magda email
(28/01/2556 22:19:57) IP. 115.111.31.xxx
ความคิดเห็นที่ 9
http://www.mymedicationguide.com/ accutane :-O http://www.disciplesuga.org/ cheap auto insurance dyqp http://www.treatallergicdisorder.com/ prednisone 284108 http://roundrockdirectory.com/ online car insurance =-PPP
Zyah email
(01/03/2556 13:12:37) IP. 27.96.119.xxxxxxx
ความคิดเห็นที่ 10
http://www.mymedicationsonline.com/ cialis online 390 http://mybestonlinecollege.net/ online accounting degree 3748 http://www.autoinsurcoverage.com/ auto insurance quotes 422
Jaycee email
(09/03/2556 13:58:14) IP. unknown, 203.159.63.xx
ความคิดเห็นที่ 11
http://www.edpillsshop.net/ viagra tedxf http://www.msgvarsitysummerstars.com/ car insurance qoutes 77600 http://www.getcheapinsuronline.com/ car insurance quotes %D http://compareinsurdeals.com/ car insurance quotes 531332
Janaya email
(09/03/2556 13:58:15) IP. 178.18.13.xxxxxxx
Total: 34:               
 
   1 2 3         Go to: Go
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 


//