สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

กางเขน View All
 กางเขน แขวนผนัง ทำจากไม้ และเรซิ่น หลายขนาด ราคา 600.00 บ.
 กางเขนตั้งโต๊ะ คละแบบ ราคา 800.00 บ.
 กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก ราคา 600.00 บ.
 กางเขนตั้งโต๊ะ ถอดประกอบได้ คละแบบ ราคา 700.00 บ.
 กางเขนตั้งโต๊ะ ทำจาเรซิ่น คละแบบ ราคา 750.00 บ.
 กางเขนสแตนเลส แขวนผนัง จากต่างประเทศ คละแบบ ราคา 950.00 บ.
 ไม้กางเขนตั้งโต๊ะ ราคา 700.00 บ.
 ไม้กางเขนตั้งโต๊ะ ราคา 1,200.00 บ.
 ไม้กางเขนตั้งโต๊ะทำจากไม้และเรซิ่น คละแบบ ราคา 650.00 บ.
รูปปั้นพระเยซูเจ้า View All
 พระกุมาร คละแบบ ราคา 900.00 บ.
 พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า คละแบบ ราคา 600.00 บ.
 พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า คละแบบ ราคา 2,500.00 บ.
 พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า คละแบบ ราคา 950.00 บ.
 พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแบบแขวนผนัง ราคา 1,850.00 บ.
 พระเมตตา คละแบบ ราคา 750.00 บ.
 พระเมตตา ขนาดกลาง คละแบบ ราคา 550.00 บ.
 พระเยซูยุวกษัตริย์ ราคา 800.00 บ.
 พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ คละแบบ ราคา 950.00 บ.
รูปปั้นแม่พระ View All
 ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ คละแบบ ราคา 600.00 บ.
 ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีอา แขวนผนัง ราคา 1,850.00 บ.
 ดวงหฤทัยนิรมลของพระแม่มารีอา ทำจากเรซิ่น ราคา 2,500.00 บ.
 แม่พระกุหลาบทิพย์ ราคา 850.00 บ.
 แม่พระดวงหทัยนิรมลมีรัศมี ราคา 1,650.00 บ.
 แม่พระดวงหหัยนิรมล ราคา 850.00 บ.
 แม่พระปฏิสนธินิรมล คละแบบ ราคา 850.00 บ.
 แม่พระประจักษ์แก่นักบุญแบเนเด็ตที่เมืองลูร์ด คละแบบ ราคา 900.00 บ.
 แม่พระฟาติมา คละแบบ ราคา 750.00 บ.
 แม่พระสายจำพวก คละแบบ ราคา 850.00 บ.
 แม่พระองค์อุปถัมภ์ คละแบบ ราคา 900.00 บ.
 แม่พระองค์อุปถัมภ์ ขนาดเล็ก ราคา 430.00 บ.
 แม่พระอุ้มพระกุมาร ราคา 450.00 บ.
 แม่พระอุ้มพระกุมาร คละแบบ ราคา 1,150.00 บ.
 แม่พระเมืองลูร์ด คละแบบ ราคา 750.00 บ.
 แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ราคา 650.00 บ.
 แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล ราคา 750.00 บ.
 แม่พระแห่งสันติภาพ ราคา 800.00 บ.
 แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ราคา 900.00 บ.
 แม่พระไทย คละแบบ ราคา 800.00 บ.
 แม่ได้รับเกียรติขี้นสวรรค์ คละแบบ ราคา 980.00 บ.
รูปปั้นนักบุญ View All
 นักบุญผู้นิพนธ์พระวารสาร ทั้ง 4 ราคา 800.00 บ.
 นักบุญมารีอา มักดาเลนา ราคา 750.00 บ.
 นักบุญยอห์น บัปติสต์ คละแบบ ราคา 1,300.00 บ.
 นักบุญยอห์นบอสโก ราคา 800.00 บ.
 นักบุญยออากิม และน.อันนา ราคา 980.00 บ.
 นักบุญยอแซฟ คละแบบ ราคา 1,900.00 บ.
 นักบุญอักแนส ราคา 750.00 บ.
 นักบุญอันตน คละแบบ ราคา 1,500.00 บ.
 นักบุญอันนากับแม่พระ คละแบบ ราคา 1,200.00 บ.
 นักบุญเทเรซา ทำจากเรซิ่น ราคา 800.00 บ.
 นักบุญเบเนแด็ด ราคา 650.00 บ.
 นักบุญเปาโล คละแบบ ราคา 750.00 บ.
 นักบุญเปโตร ราคา 800.00 บ.
 นักบุญโรซา ราคา 750.00 บ.
 อัครเทวดาทั้ง 3 คละแบบ ราคา 1,500.00 บ.
 อารักขเทวดา ราคา 950.00 บ.
รูปปั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ View All
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ราคา 980.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ราคา 800.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ราคา 650.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ขนาดเล็ก ราคา 450.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แบบแขวนผนัง ราคา 900.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และพญาสามองค์ ราคา 2,400.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แบบครึ่งองค์ ราคา 980.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แบบตั้งโต๊ะ คละแบบ ราคา 460.00 บ.
 ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ ราคา 600.00 บ.
 ชุดพระกุมารบังเกิด คละแบบ ราคา 1,500.00 บ.
 รูปปั้นคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ (แม่พระ กับนักบุญยอแซฟ) ราคา 700.00 บ.
จี้กางเขน View All
 จี้กางเขนคริสตัล ราคา 250.00 บ.
 จี้กางเขนหุ้มทอง ฝังเพชรสวิส และพลอย คละแบบ ราคา 390.00 บ.
 จี้กางเขนอิตาลี่ ราคา 450.00 บ.
 จี้กางเขนเงินฝังพลอย คละแบบ ราคา 460.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 800.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 150.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 470.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 450.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 130.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 480.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ ราคา 590.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ คละแบบ ราคา 100.00 บ.
 จี้กางเขนเงินแท้ คละแบบ ราคา 540.00 บ.
 จี้กางเขนโลหะ คละแบบ ราคา 50.00 บ.
 จี้กางเขนโลหะ คละแบบ ราคา 35.00 บ.
จี้นักบุญและประตูสวรรค์ View All
 จี้ทรงรี 2 ด้าน คละแบบ ราคา 60.00 บ.
 จี้แม่พระ คละแบบ ราคา 90.00 บ.
 จี้แม่พระ คละแบบ ราคา 65.00 บ.
 จี้แม่พระจากลูร์ด คละแบบ ราคา 90.00 บ.
 จี้โลหะ 2 ด้าน คละแบบ ราคา 40.00 บ.
สร้อยเงินอิตาลี่ 16 นิ้ว View All
 สร้อยเงินอิตาลี่ 3 กษัตริย์ ขนาด 16 นิ้ว คละแบบ ราคา 399.00 บ.
 สร้อยเงินอิตาลี่ ขนาด 16 นิ้ว คละแบบ ราคา 290.00 บ.
สร้อยเงินอิตาลี่ 18 นิ้ว View All
 สร้อยเงินอิตาลี่ ขนาด 18 นิ้ว คละแบบ ราคา 300.00 บ.
 สร้อยเงินอิตาลี่ 3 กษัตริย์ ขนาด 18 นิ้ว คละแบบ ราคา 430.00 บ.
สายประคำและอื่นๆ View All
 กางเขนนักบุญเบเนดิกส์ ราคา 380.00 บ.
 พวงกุญแจคละแบบจากอีตาลี่ ราคา 250.00 บ.
 สร้อยคอโรเดียม ราคา 50.00 บ.
 สายประคำ คละแบบ ราคา 250.00 บ.
 สายประคำ คละแบบ ราคา 290.00 บ.
 สายประคำ เม็ดจากอิตาลี ราคา 330.00 บ.
 สายประคำแบบ 10 เม็ด คละแบบ ราคา 75.00 บ.
 สายประคำแบบเชือก ราคา 230.00 บ.
 สายประคำไม้มะกอก แบบมีดิน และแบบธรรมดา ราคา 380.00 บ.
 แหวนประคำ คละแบบ ราคา 70.00 บ.


//